Bloemenoverzicht

Hier heeft u de mogelijkheid uw bloemorders van de geselecteerde periode te bekijken. Aan de hand van uw veilingnummer en de periode krijgt u uw gegevens te zien.

Let op! Dit overzicht geeft alleen weer wat er middels het bloemenopgaveformulier is doorgegeven. Als deze opgaven niet juist zijn geweest, of als er telefonische aanvullingen zijn geweest, dan is dit overzicht niet correct! Dit overzicht dient slechts ter indicatie; er zijn dan ook geen rechten aan te ontlenen.

U kunt hier uw overzicht op het scherm bekijken, u kunt ook het overzicht exporteren naar een .csv-bestand (komma-gescheiden bestand) dat u in een spreadsheet kunt inlezen.

 Bloementransport overzicht  *